Regulament Concurs

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania „#EvadareÎnJudețulAlba”, denumită în continuare și Campania, este organizată și desfășurată de Casa Dives – Varianta Boieresca Din 1850 (www.casadives.ro), website operat de II Al.Tomi Octavia Gabriela (denumită și Compania, casadives.ro, II Al.Tomi Octavia Gabriela sau Organizatorul) cu sediul în Pianu de Sus, str. Bisericii 280, Cod poștal 517537, având Codul Unic de înregistrare RO26222108, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul F01/1229/2009, respectam protectia datelor cu caracter personal în conformitate cu legea nr. 677/2001, certificat de clasificare 3 margarete nr. 27585/7515 din 23.01.2014.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, denumit în continuare Regulamentul Oficial sau Regulamentul, fiind obligatoriu pentru toți participanții. Participanții la Campanie sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termeniilor și condițiilor Regulamentului, ale website-ului casadives.ro și ale legislației aplicabile.
1.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public în mod gratuit la adresa https://www.facebook.com/casadives/.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări la adresa menționată mai sus.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania „Evadare În Județul Alba” se desfășoară în perioada 20-22 aprilie 2018 în mediul online pe pagina Facebook a Organizatorului la adresa https://www.facebook.com/casadives/. Pentru obținerea de informații suplimentare vă rugăm să trimiteți un e-mail către adresa rezervari@casadives.ro, pe întreaga durată a campaniei, potrivit celor menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansată la data de 23.04.2018 ora 12:00 și va dura până la data de 14.05.2018 ora 23:59. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.2. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisă tuturor cetăţenilor români cu vârste de peste 18 ani care dețin un cont valid pe platforma de desfășurare a Campaniei Facebook.com și care se înscriu pe pagina de Facebook a Campaniei https://www.facebook.com/casadives/ în perioada de desfășurare a acesteia menționată la Secțiunea 3 – Durata Campaniei cu un vot, un share si un comentariu care să conțină eticheta „#AmVotatPensiuneaAnului” urmat sub formă de tag (etichetă) de numele unei persoane cu care dorește să-și petreacă un weekend în satul Pianu de Sus, județul Alba la Casa Dives.
4.2. Nu sunt eligibili pentru câștigarea premiilor angajații Organizatorului Campaniei, II Al.Tomi Octavia Gabriela, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, fraţi/surori, soț/soție) și ai partenerilor Organizatorului.
4.3. Prin înscriere la Campanie, participantul cedează Organizatorului dreptul de a folosi datele de înscriere pentru o perioadă nelimitată de timp.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru o înscriere validă în Campanie, participanţii trebuie să dețină un cont valid pe platforma de desfășurare a Campaniei Facebook.com și să posteze un comentariu pe pagina de Campanie https://www.facebook.com/casadives/ în perioada desfășurării campaniei între 23.04.2018 ora 12:00 și 14.05.2018 ora 23:59, cu un vot, un share si un comentariu care să conțină eticheta „#AmVotatPensiuneaAnului” urmat sub formă de tag (etichetă) de numele unei persoane cu care dorește să-și petreacă un weekend în satul Pianu de Sus, județul Alba la Casa Dives.

5.2. Un participant se poate înscrie în Campanie o singură dată, cu un singur comentariu, orice înscriere suplimentară fiind automat descalificată și nefiind considerată pentru tragerea la sorți. De asemenea, comentariile nu pot conține injurii, cuvinte defăimătoare la adresa Organizatorului, partenerilor acestora sau a celorlalți participanți, remarci rasiste, sexiste sau de natură să aducă atingere imaginii Organizatorului, partenerilor acestora sau a celorlalți participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica și de a șterge orice comentariu ce nu corespunde prezentului regulament.
5.3. Participarea la Campanie nu este condiționată de cumpărarea produselor și serviciilor Organizatorului sau ale partenerilor săi.
5.4. Câștigătorul se va desemna extrage la finalul Campaniei prin tragere la sorți, cu ajutorul site-ului public http://www.random.org care afișează rezultate aleatorii, din rândul utilizatorilor care s-au înscris în Campanie în perioada menționată la Secțiunea 3 – Durata Campaniei. Odată efectuată înscrierea conform punctelor 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3., participanții sunt eligibili pentru desemnarea de la finalul Campaniei.
5.5. Înscrierile participanților vor fi validate de către Organizator, prin Comisia de Validare, pentru a urmări respectarea Regulamentului Oficial al Campaniei. Organizatorul, prin Comisia de Validare, își rezervă dreptul de a descalifica un participant suspectat de fraudă în cadrul Campaniei, fără a fi obligat să aducă justificări sau dovezi.
5.6. Câștigătorul Premiului Campaniei descris la punctul 5.4. va fi desemnat de către Comisia de Validare. Aceasta este formată din:
§ Al.Tomi Gabriel, Marketing Specialist casadives.ro
§ Al.Tomi Gabriela, Manager casadives.ro
5.7. Câștigătorul Premiului va fi făcut public în data de 19.05.2018 ora 17:00 pe pagina Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/casadives/. Acesta va fi contactat, de asemenea pe platforma de desfășurare a Campaniei – Facebook.com, și printr-un mail oficial de anunțare a premiului.
5.8. Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord ca datele introduse pentru înscriere să fie folosite în scop comercial. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize și cercetări de piață, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică, precum și trimiterea de oferte și materiale publicitare. Participanții și Câștigătorul Premiului sunt, de asemenea, de acord ca datele de mai sus să fie dezvăluite, pentru aceleași scopuri, și partenerilor contractuali ai II Al.Tomi Octavia Gabriela din România și din alte țări membre ale Uniunii Europene.

SECȚIUNEA 6. PREMIUL

6.1. Premiul Campaniei constă în 2 (două) zile de cazare cu demipensiune începand cu 31 august 2018, pentru 2 persoane, in județul Alba, cu toate taxele, degustare de virșlii si degustare de vin incluse,  un voucher în valoare de maximum 200 EUR.
6.2. Premiul Campaniei va fi acordat prin tragere la sorți pe website-ul www.random.org pe data de 19.05.2018 iar numele câștigătorului va fi făcut public la aceeași dată pe canalele de comunicare ale Organizatorului.
6.3. Organizatorul nu va acoperi alte costuri aferente călătoriei în afară de cele menționate prin prezentul Regulament Oficial și nu va suporta niciun fel de eventuale cheltuieli suplimentare sau daune personale survenite pe parcursul călătoriei.
6.4. Câștigătorul are obligația să comunice detaliile sale personale precum și pe cele ale persoanei însoțitoare. Orice persoană, indiferent de vârstă, este considerată „persoană însoțitoare”. În cazul unei persoane însoțitoare minore, obținerea documentelor de călătorie specifice (declarație notarială pentru însoțire de minori, cazier judiciar în cazul în care minorul nu este însoțit de unul dintre părinți etc) este responsabilitatea exclusivă a Câștigătorului

SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIULUI

7.1. Acceptul premiului trebuie comunicat de Câștigător către II Al.Tomi Octavia Gabriela telefonic la numărul 0751 882 384 printr-un e-mail la adresa rezervari@casadives.ro în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la validarea Câștigătorului.
7.2. În cazul contrar, în care Câștigătorul desemnat nu va confirma și accepta premiul, se va selecta conform aceleiași proceduri un alt Câștigător.
7.3. Premiul nu este transferabil altei persoane decât Câștigătorul de drept și însoțitorului desemnat de acesta. Câștigătorul nu poate alege contravaloarea premiului în bani și nu poate opta pentru un alt premiu sau pentru o altă perioadă de călătorie în afara celei menționate în prezentul Regulament.
7.4. Orice cheltuieli suplimentare (mese, costuri de minibar, apeluri telefonice, folosirea unor servicii puse la dispoziție de hotel contra cost, room-service, acces facilități, intrări muzee etc) și orice daune rezultate din vina exclusivă a Câștigătorului și/sau a persoanelor însoțitoare vor fi suportate exclusiv de aceștia.
7.5. Odată confirmată rezervarea, orice costuri de modificare a sejurului, vor fi de asemenea suportate de către Câștigător. În cazul neprezentării conform datelor și orelor comunicate de către Organizator, acesta din urmă este absolvit de orice responsabilitate și nu i se pot solicita modificări ale serviciilor, rambursări, furnizarea de alte servicii în schimb sau daune.
7.6. Înmânarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul că numele Câștigătorului să poată fi făcut public și utilizat gratuit în materiale audio, foto și video de către Organizator. Câștigătorul premiului este de acord să semneze o declarație scrisă cu acest efect așa cum o cere Organizatorul.
7.7. Câștigătorul Premiului cesionează Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor asupra fotografiilor și filmării video realizate în cadrul ședinței de înmânare a premiului. Cesiunea este exclusivă, nelimitată în timp și spațiu. Organizatorul va putea folosi fotografiile și filmarea video oricând prin orice mijloace de comunicare în masă: presă scrisă, televiziune, radio, internet și marketing direct.

SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Prin participarea la Campanie, toți participanții și Câștigătorul sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și a Câștigătorului.
8.2. Organizatorul nu are obligația de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.
8.3. Informațiile cu privire la categoria hotelieră și dotările hotelului sunt cele indicate de către unitatea de cazare. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere în caz de neconcordanță și nu va media niciun fel de discuții sau reclamații ce ar putea rezulta din această situație.
8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica destinația și data călătoriei, în funcție de disponibilitatea Câștigătorului, cât și a unităților de cazare.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1. Prin participarea la prezenta Campanie, participanții și Câștigătorul sunt de acord, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) să fie prelucrate de Organizator. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize și cercetări de piață, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică, precum și trimiterea de oferte și materiale publicitare. Participanții și Câștigătorul sunt, de asemenea, de acord ca datele de mai sus să fie dezvăluite, pentru aceleași scopuri, și partenerilor contractuali ai II Al.Tomi Octavia Gabriela din România și din alte țări membre ale Uniunii Europene. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.

9.2. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participanților la campanie. De asemenea, Organizatorul este obligat să facă public numele Câștigătorului și câștigurile acordate în cadrul acestei campanii.

9.3. Numele Câștigătorului va fi menționat în newsletterele lunare casadives.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și Câștigătorului la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

9.4. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a se adresa justiției.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Pe lângă încetarea de drept la data anunțată, prezenta Campanie poate înceta cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin afişare în pagina de desfășurare https://www.facebook.com/casadives/, în următoarele situaţii:
10.1.1. în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
10.1.2. în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii;
10.1.3. în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei
10.2. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
10.3. Încetarea sau suspendarea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligatiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
10.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele competente de pe lângă Tribunalul București.

SECȚIUNEA 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit la adresa https://www.facebook.com/casadives/. Pentru informații suplimentare privind Regulamentul Oficial al Campaniei, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa rezervari@casadives.ro, începând cu data de 23.04.2018.
12.2. Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.